Image module

Zawory zwrotne hydrauliczne

OFC Fluid Control

Zawór zwrotny hydrauliczny zalicza się do urządzeń samoczynnych, które nie wymagają podłączenia do żadnego systemu sterującego. Zasada jego działania opiera się na różnicy ciśnień. W sytuacji, gdy w elemencie dławiącym takowa wystąpi – powoduje to otwarcie lub zamknięcie zaworu. W modelowej sytuacji reakcja mechanizmu na różnicę ciśnień powinna nastąpić natychmiast. Nie zawsze się tak jednak dzieje – z różnych przyczyn.

Jak działają zawory zwrotne hydrauliczne?

Zawór zwrotny sterowany hydraulicznie jest skonstruowany w sposób, który powoduje uruchomienie mechanizmu dopiero po osiągnięciu określonego progu różnicy ciśnień (tzw. ciśnienie otwarcia). Dopiero wtedy zawór otwiera się. Podobna sytuacja ma miejsce jeśli chodzi o zamykanie. Nie wystarczy, że przepływ ustanie. Musi minąć dodatkowo jakiś czas, zanim zawór się zamknie.

Co istotne – powyższa zależność opisuje zawory zwrotne hydrauliczne, które nie są wyposażone w obciążenie. Niekiedy hydrauliczny zawór zwrotny posiada wbudowaną sprężynę, która ustawiona pod odpowiednim kątem sprawia, że zawór pozostaje zamknięty. Dopiero gdy próg zostanie przekroczony – takie zawory zwrotne hydrauliczne otwierają się. Z kolei kiedy przepływ ustaje, zawór od razu się zamyka.

Zawór zwrotny, a hydraulika siłowa – dlaczego jest on tak istotny?

Zawory zwrotne hydrauliczne stanowią bardzo ważny element układów hydraulicznych. Umożliwiają one bowiem poprawną pracę całego systemu. W odpowiedni sposób ukierunkowują przepływ czynnika, jednocześnie zabezpieczając cały układ przed skutkami awarii. Szczególnie dotyczy to elementów takich jak pompy, które mogłyby ulec znacznemu uszkodzeniu, jeśli ciśnienie nie byłoby odpowiednie.

Zawór hydrauliczny zwrotny – montaż, o czym pamiętać?

Istnieje kilka rodzajów zaworów zwrotnych. Między innymi zawory grawitacyjne, wyposażone w specjalny kapturek, który opada, gdy nie występuje ciśnienie o określonej sile. W przypadku tego typu zaworów bardzo ważny jest odpowiedni montaż. Bazują one bowiem na sile grawitacji, która musi być odpowiednia. W przeciwnym wypadku zawór może otworzyć się przy zbyt niskim ciśnieniu i doprowadzić do niepożądanych konsekwencji.

Przed tym problemem może uchronić nas zakup sprężynowego zaworu zwrotnego. W przeciwieństwie do wariantu grawitacyjnego – nie potrzebuje on do działania siły ciążenia, bowiem cały mechanizm jest oparty na sile mechanicznej wbudowanej sprężyny. Pozwala to na umieszczenie ich w większej ilości i w konfiguracji – zarówno w pionie, jak i w poziomie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych zaworów hydraulicznych.