Hydroakumulatory pozwalają na zgromadzenie zapasu energii hydraulicznej i spożytkowanie jej w określonych miejscach układu hydraulicznego. Ich głównymi zadaniami oprócz kumulacji energii jest tłumienie uderzeń, zapobieganie kawitacji i zmniejszenie falowania ciśnieniowego w obwodach układu. Aby należycie spełniały wszystkie swoje funkcje, akumulatory hydrauliczne powinny być regularnie naprawiane i serwisowane.

 

Regeneracja akumulatorów hydraulicznych

Akumulator hydrauliczny to szczelny zbiornik wypełniony cieczą pod ciśnieniem, oddzieloną od gazu za pomocą różnego rodzaju przegród. W zależności od typu budowy akumulatora mogą to być membrany (akumulator membranowy), tłoki (w akumulatorach tłokowych) lub pęcherze w akumulatorach o budowie pęcherzowej. By akumulator działał sprawnie, ciśnienie cieczy i gazu musi  być na odpowiednim dla danego akumulatora poziomie, a przegrody muszą  być w pełni sprawne.

W celu sprawdzenia szczelności akumulatora przeprowadzamy rewizje zarówno wewnętrzne jak i zewnętrze, przy użyciu standardowych badań magnetyczno – proszkowych i ciśnieniowych, a także pomiaru grubości ścianek zbiornika. Serwis akumulatorów hydraulicznych przeprowadzany jest pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego. W razie konieczności naprawy akumulatora – oferujemy nabijanie akumulatorów hydraulicznych, wymianę membran, pęcherzy i uszczelnień, jak również sprawdzamy i dostosowujemy nastawy zaworów bezpieczeństwa.

 

Akumulatory hydrauliczne – naprawa

Napełnianie akumulatorów hydraulicznych odbywa się przy zastosowaniu specjalnych urządzeń do nabijania akumulatorów hydraulicznych azotem. Choć straty azotu w akumulatorach są zazwyczaj niewielkie, jednak zmiany ciśnienia w akumulatorach hydraulicznych znacząco wpływają na jakość ich pracy, dlatego należy regularnie sprawdzać ciśnienie wstępne. Napełnianie hydroakumulatorów to proces , który odbywa się poprzez przykręcenie urządzenia do zaworu gazowego i podłączenie butli wypełnionej azotem.
Serwis i naprawa akumulatorów hydraulicznych odbywa się zarówno u klienta, jak i w siedzibie firmy – istnieje możliwość wysłania akumulatora kurierem. Dodatkowo klient otrzymuje wszystkie niezbędne dokumenty i certyfikaty, które umożliwiają zgłoszenie akumulatora do Urzędu Dozoru Technicznego.

Aby określić dalsze szczegóły, takie jak typ akumulatora, jego rozmiar, rodzaj przyłącza gazowego i inne istotne parametry serdecznie zapraszamy do kontaktu.
Właściwie działający akumulator to sprawny i wydajny układ hydrauliczny. Serwisuj i kontroluj go regularnie!