Prowadzimy serwis membranowych i pęcherzykowych akumulatorów hydraulicznych. Wykonujemy rewizje wewnętrzne i zewnętrzne zbiorników ciśnieniowych, przeprowadzając badania magnetyczno-proszkowe, ciśnieniowe i pomiar grubości ścianki pod nadzorem pracowników UDT. Wymieniamy zużyte pęcherze i uzupełniamy gazem. Sprawdzamy nastawy zaworów bezpieczeństwa. Klient otrzymuje od nas pełną dokumentację rewizyjną potrzebną do zgłoszenia urządzenia w UDT.