Układy hydrauliczne cechują wysokie wymogi w zakresie czystości używanych w nich cieczy. Klasy czystości oleju hydraulicznego, określane przez normy: europejską ISO 4406 oraz amerykańską NAS 1638, grupują ciecze hydrauliczne pod względem zawartych w nich zanieczyszczeń.
Klasa czystości oleju jest kluczowa dla osiągnięcia oraz zachowania wysokiej żywotności przez elementy hydrauliczne w układzie maszyn; z tego powodu powinna być na bieżąco monitorowana i sprawdzana, a sam olej powinien być regularnie filtrowany.
Przeprowadzane przez naszą firmę okresowe badanie oleju hydraulicznego pomaga wyeliminować problemy związane z obecnością zanieczyszczeń w układzie. Pozwala również uniknąć zbyt częstych, kosztownych wymian olejów.

Zanieczyszczenia w oleju hydraulicznym

Pomiar oleju pozwala kontrolować między innymi ilość zanieczyszczeń obecnych w układzie hydraulicznym. Mogą się one pojawić z kilku powodów. Wśród najczęstszych należy wymienić napełnianie układu olejem o nieodpowiedniej klasie czystości oraz zmęczeniowe zużycie elementów współpracujących. Przeprowadzamy pomiar przepływu oleju hydraulicznego, jego temperatury oraz ciśnienia, a także pomiar klasy czystości oleju, co pozwala określić ogólny stan diagnozowanego przez nas układu.

Czystość olejów hydraulicznych, a żywotność układu

Układy hydrauliczne o dużej dokładności wymagają stosowania najwyższej jakości olejów hydraulicznych o wysokiej klasie czystości. Obecność zanieczyszczeń może powodować nieprawidłową pracę urządzeń wchodzących w skład układu. Mimo że nieprawidłowości nie zawsze są widoczne od razu, z czasem prowadzą do przedwczesnego zużycia elementów. Pociąga to za sobą konieczność ich naprawy i wymiany, a co za tym idzie, powoduje duże koszty. Można tego uniknąć poprzez regularne badanie kondycji układu oraz sprawdzanie, czy ilość zanieczyszczeń w cieczy hydraulicznej odpowiada klasie czystości oleju ISO 4406 wymaganej w danym układzie.

Usługi pielęgnacyjne cieczy roboczej

Na podstawie naszych wieloletnich obserwacji możemy stwierdzić, że nawet 80% awarii urządzeń związanych jest z obecnością zanieczyszczeń, jakie zawiera w sobie olej hydrauliczny. Parametry cieczy możemy zbadać zarówno u klienta, jak i on-line, na podstawie przesłanej próbki oleju hydraulicznego. Oferujemy również takie usługi jak płukanie instalacji hydraulicznej oraz filtrację oleju, by zachować jego czystość na odpowiednim dla danego układu poziomie.

Olej hydrauliczny jest elementem niezbędnym dla prawidłowej eksploatacji układu. W tym celu szczególnie ważne jest napełnianie układu wyłącznie olejem o określonej klasie czystości, zgodnej z klasyfikacją hydrauliczną dla różnego typu urządzeń, regularna wymiana filtra oraz filtracja oleju. Bezwzględnie należy ją przeprowadzać także w przypadku, gdy któreś elementy robocze ulegną uszkodzeniu. Zaniedbania w tej dziedzinie mogą doprowadzić do nieodwracalnego zniszczenia kluczowych elementów układu hydraulicznego.