Olej hydrauliczny HYDROL HV 46 1000l mauzer

Udostępnij

Opis

Charakterystyka

Oleje hydrauliczne HYDROL L-HV produkowane są w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających. Oleje te charakteryzują się wysokim poziomem własności przeciwzużyciowych i dodatkowo polepszonymi, w stosunku do olejów hydraulicznych rodzaju L-HM, własnościami lepkościowo-temperaturowymi. Oleje HYDROL L-HV zapewniają:
• wydłużenie czasu eksploatacji,
• zmniejszenie zużycia powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych,
• pracę w szerokim zakresie temperatur z zachowaniem optymalnych własności lepkościowych (wysoki wskaźnik lepkości WL >140).

Zastosowania

Oleje hydrauliczne przeznaczone do stosowania w wysokoobciążonych układach napędu, wysokociśnieniowych pompach tłokowych stałego i zmiennego wydatku oraz w precyzyjnych układach sterowania hydraulicznego i systemach hydraulicznych. Oleje te charakteryzują się wysokim poziomem własności przeciwzużyciowych i dodatkowo polepszonymi, w stosunku do olejów hydraulicznych rodzaju L-HM, własnościami lepkościowo-temperaturowymi.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Aprobaty:
Certyfikat GIG znak B

Specyfikacje, klasyfikacje:
DIN 51524-3 HVLP
ISO 6743-4 HV
ISO 11158 HV

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry Jedn. Wart.
typ.
    15 22 32 46 68 100
Gęstość w temp. 15°C kg/m³ 856,6 862,6 868,2 875,9 880,3 884,3
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C mm²/s 16,0 22,2 30,8 44,8 65,0 91,6
Wskaźnik lepkości 198 169 155 154 148 148
Temperatura płynięcia 0C -40 -39 -35 -42 -30 -30
Temperatura zapłonu 0C 178 192 205 209 223 232
Działanie korodujące na płytce Cu, 100°C/3h 1a 1a 1a 1a 1a 1a
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

​​​​