Olej hydrauliczny HYDROL HLP 46 205l

Udostępnij

Opis

Charakterystyka

Oleje hydrauliczne HYDROL L-HM/HLP są produkowane w oparciu o wysokojakościowe mineralne oleje bazowe oraz pakiet dodatków uszlachetniających, poprawiających własności przeciwzużyciowe, przeciwkorozyjne i przeciwutleniające.

Zapewniają:

  • wydłużenie czasu eksploatacji podzespołów;
  • zmniejszenie zużycia powierzchni elementów trących w układach pomp hydraulicznych

Zastosowanie

Oleje hydrauliczne przeznaczone do stosowania w wysokoobciążonych układach przeniesienia siły oraz napędu i sterowania​ hydraulicznego, tj. przekładniach hydraulicznych, mechanizmach regulujących i sterujących oraz innych podobnych urządzeniach, w których występują trudne warunki pracy oraz panuje podwyższona temperatura i wilgotność otoczenia.

Normy, aprobaty, specyfikacje

Aprobata:
Parker Denison HF0, HF1, HF2 / (VG 32, 46, 68)
Certyfikat GIG znak B / (VG 15, 22, 32, 46, 68, 100, 150)

Specyfikacje, klasyfikacje:
DIN 51524-2 HLP
ISO 6743-4 HM
ISO 11158 HM

Parametry Jedn. Wart.
typ.
10 15 22 32 46 68 100 150
Gęstość w temp. 15°C kg/m³ 853,9 860,8 865,3 873,5 879,5 885,6 891,0 893,8
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C mm²/s 10,1 15,1 21,9 30,4 45,3 66,8 99,7 138,6
Wskaźnik lepkości 101 102 102 103 104 100 96 95
Temperatura płynięcia °C -36 -35 -35 -30 -30 -27 -26 -24
Temperatura zapłonu °C 162 180 195 211 227 237 247 269
Działanie korodujące na płytce Cu, 100°C/3h 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a 1a
UWAGA: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu