Olej hydrauliczny, wykonując pracę w układzie, poddawany jest ogromnym siłom i kontaktowi z elementami maszyn: pomp, siłowników, przewodów. Części te, zużywając się, powodują zanieczyszczanie oleju, które według szacunków, odpowiadają za 90% awarii układów hydraulicznych. Także nowy olej zawiera zanieczyszczenia, niesione z urządzeń rafineryjnych, czy syntetyzujących. Ilość cząstek tych zanieczyszczeń o wymiarach powyżej 5 μm może wynosić nawet 75 tysięcy na 100ml czynnika. Dlatego w naszej ofercie znalazła się filtracja oleju hydraulicznego, jako alternatywa dla zakupu nowego i sposób na wymierne oszczędności.

Co zyskujemy?

Oczyszczanie oleju hydraulicznego to przede wszystkim:

  • mniejsze obciążenie dla środowiska,
  • zwiększenie żywotności pomp i siłowników,
  • wydłużony interwał wymiany filtrów i samego oleju, którego żywotność wzrasta nawet kilkakrotnie!
  • „lżejsza” praca całego układu hydraulicznego (z uwagi na mniejszą gęstość przefiltrowanego oleju),
  • obniżenie awaryjności i mniej przestojów,
  • eliminacja wody, która wydatnie przyspiesza proces starzenia oleju, szczególnie w przypadku występowania w cieczy roboczej cząstek metali,
  • poprawa lepkości,

Warto zauważyć, że wymagana czystość oleju według normy NAS 1638, zależy od wielkości ciśnień roboczych oraz rodzaju układu i dla hydrauliki wysokociśnieniowej (do 32MPa) nie może przekraczać klasy 6.

Jak to robimy?

Nie ma możliwości, aby poprawne filtrowanie oleju hydraulicznego wykonać samodzielnie, gdyż zabieg ten wymaga zastosowania specjalistycznych agregatów, którymi dysponujemy w naszej firmie. Ich konstrukcja opiera się na wielostopniowych sączkach, sprawdzających się dla olejów o lepkościach od 15 do 150, według normy ISO. Praca tych urządzeń wymaga stałego kontrolowania ciśnienia i prędkości przepływu. Regeneracja oleju może odbywać się tylko dla cieczy niezawierającej sadzy.

Sama filtracja oleju hydraulicznego to proces trwający kilka godzin a czas ten zależy od jego ilości, lepkości i stopnia zanieczyszczenia oraz wymaganej czystości końcowej (jeśli ma być sprawdzana). Proces ten jest całkowicie bezpieczny i nie wpływa na pogorszenie własności fizyko-chemicznych (lepkości), ponieważ jest przeprowadzany jako zimna filtracja oleju.

Jaką dokładność filtracji oleju oferujemy?

Stosowane przez nas urządzenia pozwalają usunąć cząsteczki stałe o wielkości nawet 1μm oraz ponad 99% wody. Filtracja olejów hydraulicznych pozwala na obniżenie stopnia zanieczyszczenia starej cieczy nawet o 6 klas (według normy NAS 1638) i wydłużyć jej żywotność do czasu porównywalnego z nowymi czynnikami.

Filtrowanie olejów hydraulicznych można stosować także dla cieczy nowych, co pozwala uzyskać produkt o niemalże doskonałej czystości, całkowicie wolny od wody. Stwarza to doskonałe warunki pracy dla hydrauliki i znacznie wydłuża czas jej działania bez konieczności wymiany czy kolejnego filtrowania oleju.